Sociale ondersteuning

Voor Mekaar Oudorp

Is een laagdrempelig GRATIS informatiepunt voor de inwoners van Oudorp voor vragen over zorg en welzijn
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 12:00
Website https://www.voormekaaroudorp.nl
E-mail: info@voormekaaroudorp.nl
Telefoon: (072) 511 73 11