• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

  • Vogelwerkgroep Alkmaar

  • Wanneer: Elke 3e woensdag van de maand
    Info: https://vwg-alkmaar.nl/

    Vanaf september 2019 gaan de lezingen, cursussen en vergaderingen van de Vogelwerkgroep Alkmaar in De Oever gehouden. De vereniging bestaat uit 300 enthousiaste leden die hun liefde voor vogels met elkaar en met u willen delen. Naast het waarnemen van in het wild levende vogels krijgt ook het beschermen van vogels en hun leefgebieden steeds meer aandacht. De Vogelwerkgroep bevordert kennis der natuur in het algemeen en de in het wild levende vogels in het bijzonder en wil hiermee een bijdrage leveren aan vogel- en biotoopbescherming.