• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

  • Vereniging Tropenvrienden Alkmaar

  • Wanneer: incidenteel op zaterdag of zondag
    Info: secretariaat VTA: ledenvta@gmail.com of via de website www.tropenvriendenalkmaar.nl

    Vereniging Tropenvrienden Alkmaar is een Indische vereniging, opgericht in 1968 onder de landelijke naam Ontspanningsvereniging Tropenvrienden (OVTV). Sinds een aantal jaren is de club zelfstandig en draagt de naam Vereniging tropenvrienden Alkmaar (VTA). 
    De VTA heeft nog steeds tot doel het onderlinge contact tussen de Nederlanders uit de tropen en hen die er mee sympathiseren, te verstevigen.

    Dat houdt niet in dat de leden persé van Indonesische afkomst moeten zijn. Mensen die, op wat voor wijze dan ook, een bepaalde binding hebben met Indonesië zijn van harte welkom.