Postzegelvereniging Noord-Holland

Wanneer: elke laatste vrijdagavond van de maand van 19:00 tot 22:00 
Info: Dhr. De Ruiter 072-5337041 en www.postzegelverenigingnoordholland.nl

De Postzegelvereniging “Noord-Holland” is een jonge vereniging, die is opgericht op 1 april 2005 in Bergen. Ondanks haar jeugdige leeftijd heeft zij al ruime bekendheid gekregen in Alkmaar en omstreken als een sfeervolle filatelistische vereniging, die voor de leden goede veilingen organiseert en hen nuttige filatelistische informatie verstrekt.

  • Clubavond met veiling en gelegenheid tot ruilen:
  • Komend seizoen op: 2024 27/09, 25/10, 29/11, 20/12; 2025 24/01, 28/02, 21/03, 25/04, 23/05
  • Maandelijks “Bulletin” met nieuwtjes en veilinglijst
  • Goed gesorteerde maandelijkse “Rondzending”
  • Gratis taxatie van uw verzameling

De postzegelvereniging Noord Holland heeft ten doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste zin. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van maandelijkse bijeenkomsten, de uitgifte van een maandelijks bulletin en het verzorgen van een “rondzending”.

Deel deze activiteit via social media: