• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

  • Postzegelvereniging Noord-Holland

  • Wanneer: elke laatste vrijdagavond van de maand van 19:00 tot 22:00
    Info: Dhr. De Ruiter 072-5337041 en www.postzegelverenigingnoordholland.nl

    De Postzegelvereniging "Noord-Holland" is een jonge vereniging, die is opgericht op 1 april 2005 in Bergen. Ondanks haar jeugdige leeftijd heeft zij al ruime bekendheid gekregen in Alkmaar en omstreken als een sfeervolle filatelistische vereniging, die voor de leden goede veilingen organiseert en hen nuttige filatelistische informatie verstrekt.

    De vereniging organiseert:

    • eenmaal per maand (10 keer per jaar) een gezellige ledenvergadering op de laatste vrijdag van de maand in het wijkcentrum "De Oever", Amstelstraat 1 te Oudorp, waarbij voorafgaande aan de vergadering er volop gelegenheid is de kavels voor de veiling te bekijken, postzegels te ruilen of te kopen bij enkele handelaars en nieuwtjes uit te wisselen; de zaal is open vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 20.15 uur
    • voorafgaand aan de vergadering en veiling filatelistisch bezig zijn
    • tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig door deskundige filatelisten lezingen gegeven
    • ook wordt er maandelijks een gratis verloting gehouden met 10 prijzen
    • op dezelfde avond een veiling met tussen de 100 en 150 kavels
    • eenmaal per jaar een grote ruilbeurs gedurende een gehele zondag in septemberl. Tijdens deze beurs worden er presentaties gehouden, is er gelegenheid om uw verzameling gratis te laten taxeren er wordt er een kleine veiling gehouden
    • de uitgifte van een bulletin waarin ondermeer informatie over filatelistische evenementen, interessante filatelistische artikelen en een filatelistische puzzel waaraan een prijs is verbonden
    • een rondzending, die gratis is voor leden
    • in samenwerking met de leden vervoer voor leden die moeilijk het wijkcentrum "De Oever" kunnen bereiken
    • een bibliotheek, die toegankelijk is voor leden.

    Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 15.- per jaar zonder abonnement op het tijdschrift "Filatelie" en € 39,- per jaar inclusief het abonnement.