De Onderwijsbox

Wanneer: Op afspraak
Info: Info@onderwijsbox.nlwww.onderwijsbox.nl

Onderwijsbox is een praktijk voor remedial teaching, coaching en advies en biedt professionele didactische hulp voor wanneer het leerproces van een kind niet volgens verwachting verloopt. Kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen en/of spelling hebben veel baat bij de hulp van remedial teaching. De oorzaak van het leerprobleem wordt opgespoord en aangepakt.

Naast remedial teaching biedt Onderwijsbox coaching en trainingen o.a. op het gebied van taakaanpak, concentratie, motivatie, faalangst, leren leren, begeleiding bij meer-en hoogbegaafdheid (o.a. mindset) en didactisch onderzoek. Begeleiding kan worden geboden in de praktijk (Amstelstraat 1, Alkmaar) of op scholen.

Deel deze activiteit via social media: