De Oever zoekt bestuursleden

Voor ons bruisende wijkcentrum in Oudorp zoeken wij enthousiaste netwerkers en doeners die zich als bestuurder willen inzetten voor een gemeenschap waarin mensen omzien naar elkaar en waarin iedereen kan meedoen. 

Ons motto is “samen doen, doet goed”. 

We zien een groeiende kansenongelijkheid waarin mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen graag iets voor elkaar willen doen. Wij gaan voor een samenleving zonder uitsluiting en tweedeling, gebouwd op talenten en mogelijkheden van mensen. 

De Oever wil DE plek zijn waar alle wijkbewoners graag komen voor leuke activiteiten en ontmoetingen en voor hulp en steun. Wij brengen vragen, oplossingen en mensen bij elkaar. Dit is mogelijk dankzij een stevig professioneel team en heel veel vrijwilligers. 

Als bestuur geven we richting aan de ontwikkeling van het beleid en realiseren we de randvoorwaarden voor een gezond wijkcentrum voor nu en in de toekomst. Bestuursleden brengen hun eigen expertise en netwerk hierbij in. We werken in een open dialoog met onze beroepskrachten en netwerkpartners om snel en effectief in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. 

We vergaderen 3 tot 4 uur per maand. Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen takenpakket waar werkzaamheden en contacten uit voortvloeien. Gemiddeld bedraagt de inzet 8 tot 10 uur per maand.  

Vanwege het vertrek van een aantal zittende bestuursleden, zoeken we nu nieuwe collega bestuursleden.

We vinden het belangrijk dat het bestuur bestaat uit leden met verschillende gewenste deskundigheden. Van ieder bestuurslid vragen we een actieve bijdrage bij alle onderwerpen die in het bestuur aan de orde komen.

Wij zoeken uitbreiding van ons bestuur met bestuursleden met extra aandacht voor:

  • HR; van het bestuurslid met profiel HR verwachten we deskundige inbreng bij personele zaken en af en toe praktische ondersteuning van de bedrijfsleider hierbij.
  • Maatschappelijk; van het bestuurslid met profiel “maatschappelijk” verwachten we deskundige inbreng bij onderwerpen op het gebied van sociaal werk en wijkgericht werken en af en toe ondersteuning van de sociaal cultureel en jongerenwerkers.
  • Financiën; beheert op hoofdlijnen de geldmiddelen van de Stichting, bewaakt de budgetten, verzorgt de begroting en het financiële jaarverslag. Hij of zij werkt daarbij samen met de bedrijfsleider en is opdrachtgever van de boekhouder die de Stichting inhuurt. Vanuit die financiële  verantwoordelijkheid heeft de penningmeester inbreng bij de beleidsontwikkeling.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Pierre Sponselee (voorzitter),  
pierresponselee@gmail.com of 06-22380406

Deel deze activiteit via social media: