Ben jij onze nieuwe Coördinator Voor Mekaar?

Wat is Voor Mekaar?
In  Sociaal-Cultureel Wijkcentrum De Oever in Oudorp en buurtcentrum de Wachter op Schermereiland verzorgen wij “Voor Mekaar ”, een laagdrempelig informatiepunt voor wijkbewoners waar zij praktische hulp en steun krijgen. Hier kan jong en oud terecht met vragen over welzijn, zorg, voorzieningen en sociale wet- en regelgeving.

Wie zijn Voor Mekaar?
Vrijwilligers en professionals van een aantal maatschappelijke organisaties zoals Mee & de Wering, WonenPlus en Humanitas zoeken daar samen naar oplossingen volgens de wens van de wijkbewoners. Waar nodig schakelen zij de juiste hulpinstantie in. 

Trends in binnenkomende  hulpvragen vertalen we naar nieuwe acties en projecten zoals een Odensehuis, een Taalhuis, een knooppunt Dementie en een aanpak tegen eenzaamheid.

Voor de bredere inbedding in de wijk, bouwt en onderhoudt Voor Mekaar het samenwerkingsnetwerk in de wijk en met partners in de stad. We zorgen ervoor dat we elkaar kennen en inschakelen.

Professionals en vrijwilligers werken met elkaar samen. Actieve werving, training en coaching van vrijwilligers krijgt daarbij veel aandacht.

Wat ga je doen?
Belangrijk doel voor de komende periode is het sneller en preventiever bereiken van meer bewoners. Dat vraagt om afstemming tussen alle informatiepunten Voor Mekaar in de stad en om (keten) samenwerking met stedelijke partners en de gemeente.

De coördinator die wij zoeken, ontwikkelt Voor Mekaar Oudorp en Schermereiland verder in nauwe samenhang met de andere wijkcentra, stedelijke partners en met de gemeente Alkmaar.

Jij bent die verbindende sociaal-cultureel werker die noodzakelijke doorontwikkeling in gang kan zetten, zowel als doener in de dagelijkse uitvoering en als denker in de gewenste doorontwikkeling.

Samen met vrijwilligers en de partners werk je aan verbetering van de werkwijze, zoals de onderlinge verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Je stimuleert dat vrijwilligers hun eigen ideeën en kwaliteiten inbrengen. 

Met je collega-Sociaal Cultureel Werkers in de andere wijkcentra werk je aan een uniforme werkwijze en communicatie en aan gezamenlijke ketenafspraken met partners. Zo bereiken we dat zo veel mogelijk inwoners en verwijzers de weg naar Voor Mekaar eenvoudig weten te vinden.

Je zet de dooronwikkeling in gang. Op basis van je bevindingen en ervaringen adviseer je het bestuur van het wijkcentrum over randvoorwaarden die nodig zijn om de ontwikkelde werkwijze duurzaam te borgen. Juist om die reden is de verbinder die we nu zoeken een tijdelijke, een die de brug bouwt tussen de huidige en toekomstige werkwijze.

Wie zoeken we?

  • Je bent een echte netwerker die kan verbinden tussen mensen, vraagstukken en partners;
  • Je bent creatief, omgeving sensitief en durft te pionieren
  • Je kunt schakelen tussen de dagelijkse praktijk in de wijk en stedelijke ontwikkelingen en netwerken;
  • Je kunt improviseren in dagelijkse hectiek en gelijktijdig de grote lijnen bewaken en nieuwe lijnen uitzetten
  • Je hebt ervaring met projectmatig werken en beleidsmatig denken en ontwikkelen
  • Je bent zowel doener als denker!
  • Je beschikt over HBO+ werk-, denk- en opleidingsniveau en hebt al enkele jaren gewerkt in een soortgelijke functie in het sociaal domein;

Wij bieden je een tijdelijk contract voor 24 uur per week, voorlopig voor de duur van zes maanden. Je wordt ingeschaald volgens de CAO Zorg en Welzijn, functieniveau SCW 5 inschaling afhankelijk van relevante werkervaring.

Jouw schriftelijke sollicitatie met cv kun je uiterlijk vrijdag 12 juli as. mailen naar:
management@de-oever.nl t.a.v. Richard Verheugd, Zakelijk leider.

Sociaal & Cultureel Wijkcentrum De Oever
Amstelstraat 1 1823 EV Oudorp (Alkmaar)
Tel: 072-5117311
www.de-oever.nl

Deel deze activiteit via social media: